อัทเดทแฟชั่น สวย น่ารัก ทันสมัย พร้อมไอเดียต่างๆ

ครบทุกเรื่องราวสำหรับแฟชั่นที่ทันสมัย อาทิเช่น แฟชั่นไอเทมฮอตฮิตที่สาว ๆ ผิดพลาดไม่ได้

เรียนดีไซน์เนอร์ต้องศึกษาความเคลื่อนไหวของวงการแฟชั่นอยู่ตลอดเวลา

การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตในปัจจุบัน มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมการแต่งกาย เนื่องด้วยแฟชั่นการแต่งกายเป็นสํวนหนึ่งของการสร้างภาพลักษณ์และสะท้อน อัตลักษณ์ของผู้คนในสังคม

ดังนั้นการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบแฟชั่นจึงต้องเข้าถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนรู้ทันแนวโน้มของสภาพเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถพัฒนาผลงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้

หลังจากมีที่สังคมเปิดโอกาสให้มีเวทีอวดโฉมผลงานแฟชั่นสำหรับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นก็ส่งผลให้ภาควิชาแฟชั่นดีไซน์บูมจนเป็นที่รู้จักต่อกลุ่มคนทั่วไปและแวดวงนักเรียนนักศึกษาแบบขยายวงกว้าง ตลอดจนมีเยาวชนหันมาสนใจเข้ามาเรียนหลักสูตรที่มุ่งสอนพื้นฐานทางศิลปะการออกแบบ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงแฟชั่นผนวกกับหลักการดำเนินธุรกิจ และทักษะที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางทฤษฎีและปฎิบัติเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้ กับหลากหลายอาชีพ ในวงการแฟชั่นมากขึ้น

“ เสน่ห์ของการเรียนออกแบบแฟชั่นอยู่ที่ เราได้เรียนรู้อัพเดทข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ทำให้การเรียนแฟชั่นจึงเป็นอะไรที่น่าสนใจ ตรงที่เราได้เรียนรู้อยู่ตลอดแบบไม่ซ้ำซาก”

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเรียนทางด้านนี้จะได้เริ่มศึกษากันตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การนำเสนอผลงาน การเลือกใช้วัสดุ เทคโนโลยีในการผลิต ตลอดจนกลยุทธ์การขายสินค้า โดยเริ่มต้นปีหนึ่งนักศึกษาต้องเรียนในตัววิชาพื้นฐานกันก่อน อย่างพวกวิชาการตัดเย็บเบื้องต้น เรียนรู้พื้นฐานของผ้าต่างๆแล้วค่อยขยับมาเป็นการวาดแบบจากนั้นปีสองก็จะเริ่มมีวิชาเฉพาะเข้ามา อย่างวิชาการออกแบบ ,การเรียนแพทเทิรน์ผ้า(เทคนิคการตัดเย็บต่างๆ) หรือวิชาอื่นๆที่เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนากระบวนการคิด

“ หลังจากได้เรียนพื้นฐานแล้ว การเรียนก็จะเข้มข้นขึ้น และเน้นหนักถึงกระบวนการทางความคิดแบบเจาะลึกในวิชาเลือกที่จะเรียนประกอบกับภาคปฎิบัติ ในแขนงต่างๆอย่างเช่น การออกแบบ รองเท้า ออกแบบกระเป๋า หรือการเรียนทอผ้า ช่วงระหว่างปีสามจะได้ลงมือตามที่ได้ออกแบบไว้จริง และเข้าสู่กระบวนการพัฒนาคอนเซ็ปต์เรียกว่าคนที่เรียนด้านนี้จะได้ลองทำจนทำเป็น คิดเป็น ”

ทั้งนี้การใช้ศิลปะการออกแบบแฟชั่น หาได้ใช้เพียงความคิดสร้างสรรค์แต่เพียงอย่างเดียว เนื่องจากการคิดให้เป็น แบบดีไซน์เนอร์ จำเป็นต้องคิดอย่างมีที่มาและมีที่ไป หรือที่เรียกว่า “รังสรรค์แบบผ่านกระบวนการ”

Sat, November 15 2014 » Fashions